Garderen - Oude Nijkerkerweg Bosperceel

> brochure aanvragen
Verkocht

Oude Nijkerkerweg Bosperceel Garderen

Vraagprijs: -

Vraagprijs: € 32.500,00 k.k.
Soort object: Bosperceel geschikt voor dagrecreatie
Perceeloppervlakte: 4005 m²
Overige:Watervoorziening aanwezig

BIJZONDERHEDEN:
-Gelegen op een groot bosperceel van 4005 m2;
-Goede bereikbaarheid;
-Fraaie omgeving;
-U loopt zo het natuurschoon, de Geldersche Vallei op!

BESTEMMING
De bestemming is bos. Voor verdere details verwijzen we u naar de Gemeente Barneveld.


ALGEMENE INFORMATIE
Het dorp Garderen is gelegen in een agrarische enclave op de westflank van de Veluwe. Het heeft al een lange tijd een toeristische functie, maar is altijd een behoudend en kerkelijk dorp gebleven.
Garderen is ouder dan het dorp Barneveld en het was van oorsprong ook de hoofdplaats van het latere ambt Barneveld. De kerktoren van de Nederlands-hervormde kerk werd voor het eerst in de elfde eeuw gebouwd. De huidige toren stamt uit de veertiende eeuw. In 1811 werd een groot deel van het, toen nog kleine, dorp door brand verwoest. Van de 25 huizen gingen acht in vlammen op.

Van 1812 tot 1818 was Garderen een zelfstandige gemeente; thans nog een aparte kadastrale aanduiding. Hierna werd het deel van de gemeente Barneveld.

Het dorp heeft één basisschool, één huisartsenpraktijk, een Hersteld Hervormde Kerk, een hervormde gemeente binnen de PKN, een voortgezette gereformeerde kerk, een begraafplaats, muziekkorps TOG, motor toerclub MTC Wardlo, voetbalvereniging De Veluwse Boys, loopgroep loopgroep Garderen, molen De Hoop, diverse hotels, restaurants, cafés en snackbars, campings, winkels eerste levensbehoeften en enkele tientallen overige bedrijven.

Garderen heeft een centrumfunctie voor de dorpen Speuld, Stroe en Kootwijk. Ook bewoners van de buurtschappen Houtdorp, Meerveld, Nieuw-Milligen en Koudhoorn hebben vaak een oriëntatie op het dorp Garderen.

Bron: Wikipedia

Geo(morfo)logie
Wilde Kamp en Bergsham liggen op een hoge stuwwal die in de voorlaatste ijstijd door de landijslob in de Gelderse Vallei is opgestuwd. In de laatste ijstijd is daar dekzand overheen gewaaid. In het zand zijn door afstromend water dalletjes uitgesleten, die merendeels in zuid-westelijke richting lopen. Het landschap rondom Garderen is door deze processen golvend van karakter, met soms vlakker en soms steiler relief.

Archeologie
Op de hei van Bergsham vinden we een groot aantal grafheuvels. De mensen die hier in de bronstijd leefden, kozen dit opvallende hoge punt uit om hun doden te begraven. Er liggen twee clusters van vijf grafheuvels en een losse heuvel. Op de Wilde Kamp liggen vijf grafheuvels, waarvan de zuidelijkste twee zo dicht op elkaar liggen dat ze een tweelingheuvel vormen.

Historische geografie
Het gebied waarin Bergsham en Wilde Kamp liggen, behoorde vroeger in gezamenlijk bezit aan de maalschap (buurschap) van Garderen. Het woord 'maalschap' is typisch voor dit deel van de Veluwe. In 1910 werden de bezittingen van de maalschap verdeeld. Bergsham is genoemd naar de 54 m hoge Hamberg of Bergsham langs de noordgrens. Vroeger was dit een van de mooiste uitkijkpunten van de noordelijke Veluwe, van waar men bij helder weer zelfs de Zuiderzee kon zien liggen.

Wilde Kamp is van oorsprong alleen de naam van het eikenspaartelgenbos, dat eeuwenlang in gebruik is geweest als hakhout. Dit leverde zowel looibast voor de leerlooierijen als brandstof. Door deze exploitatie raakte de bodem geleidelijk uitgeput en werden de nieuwe eikenscheuten steeds ieler en de bosvegetatie schraler. Op Bergsham en de Wilde Kamp komen enkele grote eikestrubben (breed uitgegroeide hakhoutstoven) voor. Onderzoek heeft aangetoond dat deze 1000 jaar of zelfs ouder zijn. Ze zijn vitaal gebleven doordat ze regelmatig afgezet werden en weer uitgroeiden en dat eeuwenlang. Het zijn waarschijnlijk de oudste levende organismen van Nederland.

Landschap
De majestueuze eikenstrubben en de grafheuvels op de heide maken het een gebied waar het verleden duidelijk voelbaar is.

Verwervings geschiedenis
Bergsham werd in 1962 gekocht van de familie Nachenius.

Flora
De heide met vliegdennen herbergt enkele jeneverbessen. Ook staat er tussen de hei verspreid struikbrem en pilzegge. In de bossen van bergsham groeien hulst en dalkruid, ook is in het terrein brede wespenorchis aanwezig. In de strubben zijn bovendien vele soorten mossen en korstmossen gevonden.

Fauna
Een bijzondere insektensoort die op de Wilde Kamp voorkomt is de butskopmier, waarvan het hoofdverspreidingsgebied in noordelijker en hoger gelegen streken ligt. In beide gebieden komt de levendbarende hagedis voor, in Bergsham vergezeld door de zandhagedis en de hazelworm, een hagedis zonder poten. In de bosssen houdt zich de groene specht op, terwijl geelgors en boompieper ook op de heide te vinden zijn.

Visie/ toekomstbeeld
We streven naar een natuurlijk loofbos, met geleidelijke overgangen naar de heide. Hoe de oude eikenstrubben beheerd moeten gaan worden weten we nog niet. Sinds de tweede wereldoorlog zijn ze niet meer afgezet. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de beste manier is om deze levende cultuurmonumenten te behouden.

Bron: het Geldersch Landschap

Bosperceel geschikt voor dagrecreatie Bosperceel geschikt voor dagrecreatie Bosperceel geschikt voor dagrecreatie Bosperceel geschikt voor dagrecreatie
Bosperceel geschikt voor dagrecreatie Bosperceel geschikt voor dagrecreatie Bosperceel geschikt voor dagrecreatie Bosperceel geschikt voor dagrecreatie
Bosperceel geschikt voor dagrecreatie Bosperceel geschikt voor dagrecreatie

Bekijk ons actueel woningaanbod in de plaatsen:
BarneveldElspeetErmeloGarderenGemmenich-BelgieHarderwijkKootwijkerbroekNijkerkOldebroekPuttenStroe en Voorthuizen